Opnå større indsigt med Power BI kurser

22 december 2019 Astrid Pedersen

editorial

Sidder du som ansvarlig for forretnings udvikling i en virksomhed i vækst, har du uden tvivl brug for et udvidet kendskab til Business Intelligence.

Hvad er Business Intelligence?

Udtrykket Business Intelligence (som oftest forkortet BI) henviser til de forskellige teknologier og applikationer samt generelle metoder og praksisser, som anvendes i forbindelse med indsamling, integration, analyse og præsentation af forretnings information. Det overordnede formål med Business Intelligence er at opnå understøttelse af – og optimere – de beslutninger, som træffes på forretningens vegne, lige fra ledelses niveau til det operative plan.

I sin hovedsag består de mest effektive Business Intelligence systemer af de såkaldte data drevne Decision Support Systems (også kaldet DSS). Nogle af de vigtigste funktioner i disse systemer er forespørgsels værktøjer, redskaber til oprettelse af rapporter, og indsamling og bearbejdning af information fra forskellige data kilder, for eksempel Data Warehouse.

Business Intelligence systemer forsyner brugeren med historiske, aktuelle og prediktive syn på forretningens drift. Disse er som oftest tilvejebragt ved hjælp af data indsamlet i et Data Warehouse, og der arbejdes lejlighedsvis med operationelle data. Den tilhørende software understøtter diverse former for analyse, visualisering og statistisk data udvikling, samtidig med at den håndterer store talmængder i forbindelse med produktion, salg, økonomi, finans og regnskab samt mange andre kilder. Til benchmarking formål indsamles ofte information om andre virksomheder i samme branche og med lignende produkter og services.

Få indsigt i Microsoft Power BI

Blandt de mest anvendte applikationer, som understøtter Business Intelligence, finder du Microsoft Power BI. Hvis du vælger at anvende Microsoft Power BI, har du valgt et redskab, som bruges over det meste af verden, og som samtidig er utroligt fleksibelt og konfigurerbart.

Du kan på et kursus i Power BI hos 4D lære mere om hvorledes du optimerer din anvendelse af Microsoft Power BI. Læs mere på 4d.dk

Flere Nyheder