Kom tilbage på rette spor med en alkoholbehandling

23 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Er du kommet ud, hvor du ikke kan bunde med hensyn til dit indtag af alkohol – og føler du, at dit liv er på vej ind i en nedadgående spiral? Så bør du reagere før det er for sent. Måske er du allerede blevet gjort opmærksom på, at du har et problem, og måske har du ignoreret det i for lang tid. Men så længe du er i stand til at erkende problemet, er det ikke for sent at gå i behandling.

Hvad indebærer alkoholafvænning med Minnesota kuren?

Det første skridt på vejen mod et alkohol frit liv handler om at fjerne den fysiske afhængighed af alkoholen. Mange alkoholikere når, før de lader sig indskrive på et behandlingscenter, til det punkt i deres misbrug, hvor de ikke kan fungere uden alkohol. Dette betyder, at de skal have en vis mængde alkohol i kroppen for at kunne udføre selv de mest basale daglige gøremål.

Denne mængde benævnes funktionspromillen – og denne skal helst være på nul, førend den egentlige behandling kan påbegyndes. Derfor skal svært belastede alkoholikere først afruses, således at kroppen kan genvinde et rimeligt funktions niveau. Det næste skridt er et langt sejt træk – for her skal selve årsagerne til misbruget bearbejdes. På den måde kan man få has på den psykiske og mentale afhængighed. Og samtidig skal der lægges et fundament, på hvilket den misbrugsramte kan basere sin nye tilværelse.

For mange alkoholikere er alkoholen blevet det eneste faste holdepunkt i tilværelsen. Det ses desværre ikke sjældent, at alkoholikere og andre misbrugere mister både børn, ægtefælle, bolig, job og venner som følge af misbruget og de adfærds- og personligheds ændringer, dette måtte føre med sig. En del af behandlingen går således ud på at råde bod på de skader, man har forvoldt på sine nærmeste, således at der atter kan opbygges et tillidsforhold. Du kan læse meget mere om Minnesota kuren og alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

More articles