Hvordan fungerer et almindeligt elektrisk kredsløb?

10 november 2022 Anders Hansen

editorial

Hvordan fungerer et elektrisk kredsløb? Det er et spørgsmål, som mange mennesker stiller sig selv. I denne blog post vil vi forsøge at besvare dette spørgsmål. Vi vil også fortælle om, hvor hurtigt elektricitet bevæger sig, og hvilke risici der er forbundet med elektricitet. Desuden vil vi fortælle dig lidt om el-systemer.

Et elektrisk kredsløb består af tre hoveddele: en strømkilde, en leder og en elektrisk belastning. Strømkilden leverer den energi, der strømmer gennem kredsløbet. Lederen er den vej, som elektronerne strømmer igennem. Den elektriske belastning er den enhed, der bruger elektriciteten.

Strømkilden i et typisk husholdningskredsløb er en 110-volts stikkontakt. Lederen er normalt en kobbertråd. Den elektriske belastning kan være hvad som helst, der bruger elektricitet, f.eks. en pære eller et apparat.

For at et elektrisk kredsløb kan fungere, skal der være en fuldstændig vej for elektronerne til at strømme fra strømkilden til belastningen og tilbage igen. Hvis der er en afbrydelse i denne vej, vil kredsløbet ikke fungere.

Elektricitet bevæger sig meget hurtigt. Den kan bevæge sig med lysets hastighed, hvilket er ca. 186.000 miles i sekundet. Det er alt for hurtigt til, at vi kan se det.

el-installationer

Elektricitet kan være farlig, hvis den ikke bruges korrekt.

Den kan give folk stød eller starte brande. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man bruger den sikkert.

For at undgå ulykker er alle elektriske kredsløb forsynet med en anordning, der kaldes en afbryder. Denne anordning beskytter kredsløbet ved at afbryde strømmen af elektricitet, hvis der løber for meget strøm gennem det.

Der findes to typer strøm: jævnstrøm (DC) og vekselstrøm (AC). Jævnstrøm flyder kun i én retning. Vekselstrøm vender med jævne mellemrum retningen om. De fleste strømkilder leverer vekselstrøm.

Elektricitet kan strømme gennem nogle materialer, f.eks. metaller, men ikke gennem andre, f.eks. glas. Det skyldes, at nogle materialer er bedre ledere end andre.

For at få et elektrisk kredsløb til at fungere skal lederen være i stand til at føre strømmen fra strømkilden til belastningen uden at miste for meget energi. Det er derfor, at der bruges metaltråde til at forbinde de forskellige dele af et elektrisk kredsløb.

Modstanden i et materiale er et mål for, hvor godt det leder elektricitet. Jo lavere modstanden er, jo bedre er lederen. Metaller har en lav modstand, og derfor er de gode ledere.

Selvom du nu har fået end indføring i elektricitetens verden, så når det kommer til el-installationer i Kerteminde, så skal du lade professionelle tage sig af det.

Flere Nyheder