Hvad er vacumboring

25 January 2020 Astrid Pedersen

editorial

Vacumboring er en særlig disciplin inden for tørboring i forbindelse med udboring til brønde. I Danmark udføres brøndboring ved hjælp af vacum blandt andet af den jysk baserede entreprenør A. Højfeldt.

Hvilke former for brøndboring tilbyder A. Højfeldt?

Når du vælger at entrere med A. Højfeldt i forbindelse med et projekt inden for bygge og anlægs branchen, får du en dygtig og erfaren leverandør af forskellige slags boring til anlæggelse af brønde. Afhængig af grundvands spejlets højde og den ønskede dybde på boringen samt andre faktorer så som jordbundens beskaffenhed vil du blive tilbudt en boring, som passer præcist til dine behov.

A. Højfeldt anvender forskellige metoder til brøndboring, nemlig lufthæveboring (fra Ø 200 til Ø 1000 mm til dybder omkring 500 meter), tørboring (fra 6” til 20”), vacumboring (fra Ø 150 til Ø 400) og snegleboring (fra Ø 150 til Ø 1500). Foruden udboring i forbindelse med anlæggelse af brønde forestår A. Højfeldt ligeledes sløjfning af boringer og brønde, som ikke længere er i anvendelse.

Hos A. Højfeldt er du garanteret professionel udførelse af arbejdet med brøndboring, udført af dygtige og erfarne medarbejdere ved hjælp af det mest moderne maskinel. A. Højfeldt er med i hele projektet fra start til slut – fra de indledende optagelser af jordbunds prøver og til aflevering af den færdig borede brønd. I løbet af processen dokumenteres al arbejde i den medfølgende borerapport, som på transparent og overskuelig vis kan gøre rede for opgavens løsnings model.

A. Højfeldt har speciale inden for overboring af gamle boringer. Skal du eksempelvis have foretaget en overboring til det første lerlag med den hensigt at bevare bevare kildepladsen, eller en overboring til bund af boring og ny filtersætning, kan du få råd og vejledning samt hjælp til det praktiske arbejde i relation hertil hos A. Højfeldt. Du kan få yderligere information om brøndboring på a-hoejfeldt.dk

More articles