Få hjælp til skadedyrsbekæmpelse

06 January 2021 Lotte Hindsberg

editorial

Der findes et utal af skadedyr. Nogle mere skadelige end andre. Myrer og bananfluer er f.eks. klassificeret som skadedyr, men er som regel noget man selv kan fjerne. En bistade og mus kan man som regel også selv klare eller hvis det er et kæmpe problem, få hjælp til af en skadedyrsbekæmper. Men rotter og hvepse er det som udgangspunkt nødvendigt at få professionel hjælp til at få udryddet. 

Af samtlige skadedyr er rotter den eneste du har pligt til at melde til kommunen, som vil sende en rottebekæmper. Det er gratis at kontakte kommunen. Det kan f.eks. være en rottebekæmper i Borup.

Skadedyrsbekæmpelse

Har du skadedyr uanset hvilke er det muligt at kontakte en skadedyrsbekæmper. Nogle gange kan det være nok at få råd og vejledning, som de fleste af dem skriver på deres hjemmeside, andre gange kan det være nødvendigt at få en skadedyrsbekæmper ud for at fjerne de forskellige skadedyr.

Hvad kan du selv gøre?

I forhold til skadedyr er der flere ting du selv kan gøre for at undgå at de kommer og slår sig ned på din grund. En af dem er at få ryddet op og sikre, at der ikke ligger mad på grunden. Fjern derfor om efteråret nedfaldsfrugter, som mange skadedyr lever af om vinteren. Det er også vigtigt ikke at smide madrester i komposten, også selvom det giver god muld. Det er samtidig en invitation og mad til skadedyr. 

Hvis du stadig vil fodre fugle så sæt maden op i træerne på så tynde grene, at rotterne ikke kan komme derud på grund af deres størrelse. Havens småfugle vil derimod ikke have et problem med de tynde grene og nå maden. 

Gå også dit hus igennem for små sprækker, som rotterne kan komme ind af. Husk de kan komme ind af selv den mindste sprække.

More articles