Få hjælp til at tøjle din afhængighed på et misbrugscenter

02 June 2019 Astrid Pedersen

editorial

Et misbrug af receptpligtig medicin er mindst lige så farligt som et misbrug af heroin, kokain eller andre hårde stoffer. Faktisk rangerer pillenarkomani – som det kaldes i folkemunde – på linje med alkoholisme, når det handler om alvorsgrad. Mange mennesker indser ikke, at de er faldet i et afhængighedsforhold til deres medicin, før det er for sent.

Uanset om der er tale om angst dæmpende medicin så som for eksempel benzodiazepin, sovepiller eller smertestillende medicin, er en afhængighed – og et der af følgende misbrug – heraf utroligt farligt for et menneske. For det første fordi et misbrug – uanset objektet herfor – er et misbrug, med alle de dynamikker og mekanismer, som følger med. Her ser man ofte, at en misbrugsramt person vil falde længere og længere ind i afhængigheden, efterhånden som kroppen vænner sig til stoffet.

Dette betyder blandt andet, at tolerancen over for det pågældende stof øges, således at der skal mere og mere til, førend den ønskede virkning kan opnås. Til sidst er der hverken tale om en rus eller blot om en form for lindring af smerter eller afhjælpning af et problem – kroppen har simpelt hen brug for stoffet for at kunne opretholde et grundlæggende funktionelt niveau.

For det andet vil misbrug stort set altid medføre økonomisk såvel som social forarmelse. Stoffet bliver det vigtigste i misbrugerens liv, og alle de ellers vigtige ting – forsørgelsesgrundlag, venner og familie – må vige pladsen. Dette betyder, at en misbruger til sidst kun vil have misbruget tilbage, som en tro følgesvend, som samtidig er ganske fatal.

Kom ud af misbruget – søg hjælp på et misbrugscenter

Hvis dit forbrug af læge ordineret medicin er ved at tage overhånd, kan du altid søge hjælp på et misbrugscenter. Her vil du kunne få tilbudt et ophold, under hvilket du får mulighed for at komme ud af den onde spiral, og tilbage på det rette spor. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

More articles