Få den rette hjælp med en professionel alkoholbehandling

27 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Vi kender alle sammen til i ny og næ at få en lille tår over tørsten, og måske endda i perioder at drikke lidt mere end vi plejer. Men det er vigtigt at passe på og holde øje med, om forbruget udvikler sig til et decideret misbrug.

Er en alkoholiker og en misbruger det samme?

Et misbrug er et misbrug, uanset objektet for misbruget. Mennesker kan opdyrke en afhængighed over for mange forskellige ting- det være sig alkohol, læge ordineret medicin, hårde stoffer (for eksempel heroin, kokain eller metamfetamin), spil eller sågar sex.

En afhængighed lader sig ikke blot fjerne ved at man fjerner objektet for misbruget fra den misbrugsramtes verden. Hvis ikke de bagved liggende årsager til misbruget findes og behandles, vil en misbrugsramt person sandsynligvis blot erstatte den ene afhængighed med den anden.

Blandt andet af denne grund er en antabus behandling i bedste fald virkningsløs. En alkoholiker, som ikke kan drikke, vil finde et andet stof, ved hjælp af hvilket han eller hun kan opnå den eftertragtede rus og forglemmelse. Dette kan for eksempel være hash eller et hårdere stof. Og så er man lige vidt med den såkaldte behandling.

Hvordan vænner man sig af med et umådeholdent alkoholforbrug?

Hvis du føler, at dit alkoholforbrug er ved at tage overhånd i en grad, så du ikke kan fungere uden et vist kvantum alkohol til daglig, bør du søge hjælp. Det er vigtigt at du gør det mens der stadig er tid. På et vist tidspunkt vil du ikke længere selv være i stand til at erkende dit misbrug – og så er du overladt til andre menneskers nåde og barmhjertighed.

Du kan få hjælp til såvel afrusning og afgiftning som behandling af din afhængighed på et misbrugscenter – for eksempel Behandlingscenter Stien. Her vil du blive mødt med forståelse af erfarne misbrugskonsulenter og en dygtig stab af sundheds professionelle. Du kan læse mere om alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk.

More articles